lauantai 15. joulukuuta 2018

Vuoden 2019 teema: Vihreä SUHK


Suomen Urheiluhierontakeskuksen vuoden 2019 teemaksi on valittu ”Vihreä SUHK ”. Ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutus ympäristöön, eläimiin ja koko planeettamme tulevaisuuteen on ollut jo monen vuoden aikana vahvasti esillä mediassa. Vaikka isoimmat vaikutukset saadaan aikaiseksi kansainvälisellä pelikentällä, on tärkeää ymmärtää, että jokaisen yksilön valinnat ohjaavat poliittisia päätöksiä ja yritysmaailmaa.

Suomessa tietoisuus ympäristövaikutuksista on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana ja konkreettisia tekoja näkee päivittäin. Monella meistä on suora yhteys luontoon ja ensimmäiset myönteiset kokemuksemme luonnosta olemme saaneet hyvin nuorina. Tiedänkin monen suomalaisen olevan yhtä mieltä kanssani siitä, että luonnon monimuotoisuuden ja kauneuden turvaaminen tuleville sukupolville on yksi tärkeimpiä tehtäviämme.  Lopputulema tuleekin vahvasti muokkaamaan tulevaisuuden käsitystä meistä: olimmeko itsekeskeisiä, omiin tapoihimme kangistuneita koneita vai pystyimmekö muokkautumaan suuremman hyvän puolesta?

Vihreä SUHK on meidän kaikkien SUHKilaisten tapa ottaa enemmän vastuuta tekemisestämme. Tueksemme valitsimme HSY:n ja Ekokompassin, joka on pk-yrityksille ja tapahtumille suunniteltu ympäristöjärjestelmä ja sertifioija.
Suomen Urheiluhierontakeskuksen ympäristötavoitteet ovat:

·         olla Suomen vähiten ympäristöä kuormittava fysioterapia- ja hieronta-alalla toimiva yritys hoidon keskimääräisellä kuormituksella mitattuna
·         laatia ympäristöohjelma koko yritykselle, johon kaikki toimipaikat ja SUHKissa työskentelevät sitoutuvat
·         kommunikoida ympäristöohjelman tavoitteet kaikille SUHKin palveluita mahdollistaville (tavarantoimittajat, vuokranantajat yms.)
·         jatkuvasti kehittää toimintaa yhä ympäristöystävällisemmäksi ja priorisoida vihreitä valintoja

Jokaisesta toimipisteestä on valittu ekovastaavat, joiden tehtävänä on perehdyttää toimipisteen henkilöstöä uusista toimintatavoista. Ekovastaavat ovat Tuomas Hämäläinen, Iida Viitanen, Mikko Ojala, Marko Kaarne sekä Essi Markelin. Kiitos!

Tulen kirjoittamaan vuoden aikana blogiimme projektin etenemisestä. Aina kun näet vihreän SUHKin logon tiedät, että viestintä liittyy jollain tavalla tähän aiheeseen. Haluan myös omalta kohdaltani haastaa muita pk-yrityksiä mukaan ympäristöystävällisempään toimintaan niukasta ajasta ja resursseista huolimatta. Jos yksikin teistä saa blogista tai SUHKin ympäristöohjelmasta uusia ajatuksia omaan toimintaanne koen, että olemme onnistuneet tuplasti ensi vuoden teemassa!

Parhain terveisin,
Petter Meyer
Suomen Urheiluhierontakeskus
Toimitusjohtaja


perjantai 12. lokakuuta 2018

SUHK Roosa nauha

Fysioterapia, lymfaterapia ja liikunta rintasyövän hoidon jälkeen

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä ja vuosittain Suomessa todetaan noin 5000 uutta rintasyöpätapausta. Rintasyöpää esiintyy yleisimmin yli 45-vuotiailla naisilla, mutta sairaus koskettaa myös tätä nuorempia. Miehillä rintasyöpää esiintyy vielä hyvin harvoin, mutta tapaukset ovat lisääntymässä. Yli 90 % potilaista on elossa viiden vuoden kuluttua sairauden toteamisesta.
Syöpäsäätiön Roosa nauha -kampanjalla tuetaan suomalaista rintasyöpätutkimusta sekä syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään. Tänä vuonna Roosa nauha -päivää vietetään perjantaina 12.10.2018. Roosa nauha -päivän kunniaksi halusin kirjoittaa mahdollisista rintasyövän hoidon jälkeisistä ongelmista sekä siitä, miten fysioterapiasta, lymfaterapiasta ja oikeanlaisesta liikunnasta voi saada apua näihin ongelmiin.

Fysioterapeuttina ja lymfaterapeuttina olen kohdannut useita rintasyöpään sairastuneita naisia (ja yhden miehenkin) kohta 13 vuotisen työurani aikana. Yleisin syy näihin kohtaamisiin on ollut heidän sairastumisensa myös lymfaödeemaan rintasyöpäleikkausten, imusolmukkeiden poiston ja sädehoitojen seurauksena.

Lymfaödeema eli lymfaturvotus syntyy silloin, kun imusuonisto vahingoittuu paikallisesti esimerkiksi syövän hoidon seurauksena, eikä sen kuljetuskapasiteetti enää riitä poistamaan kudoksesta sille tarkoitettua neste-, valkuaisaine- ja solukuormaa. Lymfaödeema on alueellinen, mutta krooninen ja useimmissa tapauksissa etenevä sairaus. Jos lymfaödeemaa ei hoideta asianmukaisesti, saattaa se johtaa lymfaödeeman III-vaiheeseen eli tilanteeseen, jossa turvonneen alueen mittasuhteet ovat luonnottoman suuret eikä kudoksen normalisoiminen enää onnistu. En missään nimessä halua kuitenkaan pelotella ketään. Merkittävä osa syöpähoidon läpikäyneistä henkilöistä on latenssivaiheessa lopun ikäänsä, ts. imusuonisto on vahingoittunut, mutta sen kapasiteetti on kuitenkin riittävä. Tätä kutsutaan lymfaödeeman 0-vaiheeksi eli imusuonisto on vahingoittunut syöpähoitojen seurauksena, mutta turvotusta ei vielä ole havaittavissa. Nykyään myös vartijaimusolmuketutkimus mahdollistaa sen, ettei imusolmukkeita poisteta turhaan. Jos vartijaimusolmuke tai -solmukkeet ovat puhtaat, voidaan loput solmukkeet jättää rauhaan. Tällöin riski lymfaödeeman syntymiselle on varsin pieni.Lymfahoidon Kokonaisuus –terapia on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia ja niiden seurauksia sekä vaivoja tai sairauksia, joiden yhtenä oireena on turvotus. LYKO-terapia koostuu manuaalisesta lymfaterapiasta, kompressioterapiasta sekä liike- ja ihonhoidosta. Lymfaödeemaa hoidettaessa aikainen lymfaterapian aloittaminen tuottaa parhaimmat hoitotulokset, mutta myös pitkälle edenneissä tapauksissa (lymfostaattinen elefantiasis eli lymfaödeeman III vaihe) voidaan turvotusta aina vähentää.
Rintasyöpää sairastaneilla, joilta on poistettu kainalon imusolmukkeita, voi esiintyä lymfastrangeja eli kovettuneita imusuonia. Ne tuntuvat yleensä narumaisena kiristyksenä kainalon tai koko yläraajan alueella. Niitä voi esiintyä myös vartalolla. Lymfastrangit voivat aiheuttaa mm. olkanivelen liikerajoitusta ja yläraajan kipua. Asiaan perehtynyt fysioterapeutti/lymfaterapeutti voi avata niitä manuaalisella käsittelyllä ja ohjata asiakasta myös itse avaamaan ne.
Nivelten ja pehmytkudosten normaali toiminta luovat edellytykset myös imusuoniston optimaaliselle toiminnalle ja nesteen liikkumiselle kudosten soluvälitilassa. Hyvä lihaspumpputoiminta edistää virtausta niin veri- kuin imusuonissa. Toisaalta turvotus heikentää nivelten liikkuvuutta ja sidekudosrakenteiden liikkumista toisiinsa nähden. Faskiamanipulaatiolla pyritään normalisoimaan sidekudosrakenteiden toiminta ja liikkuvuus, millä voi olla huomattava vaikutus imusuoniston toimintaan ja lymfaturvotuksen vähenemiseen. Myös kiristävien arpien käsittely on tärkeää siinä vaiheessa, kun haava on hyvin parantunut. Käsittelyn tarkoituksena on irrottaa arpikudosta alustastaan, parantaa arven ja yläraajan liikkuvuutta sekä vähentää mahdollista kipua.

Liikunnalla on todettu olevan merkitystä rintasyövän ehkäisyssä ja sen uusiutumisen ehkäisyssä. Se aktivoi lymfavirtausta edistävän lihaspumpun toimintaa. Se lisää myös toimintakykyä ja elämänlaatua. Liikunnan intensiteetti ja kesto määräytyvät henkilön kunnon ja voimien mukaan. Liikunta aloitetaan rasitusta vähitellen lisäämällä ja omaa kehoa kuunnellen. Rintasyöpäleikkauksen jälkeiset hoidot saattavat kiihdyttää luukatoa ja lisätä murtumariskiä. Näitä voi ehkäistä harrastamalla luuta vahvistavaa liikuntaa, esim. kävelyä, kuntosaliharjoittelua ja erilaista ryhmäliikuntaa. Lymfaödeemaan sairastuneen kannattaa käyttää liikunnan aikana kompressiotuotteita. Vesiliikunta ja uinti ovat lymfaturvotukseen hyvin soveltuvia liikuntamuotoja, sillä veden tuottamalla paineella on sama vaikutus kuin kompressiohoidolla. Myös painonhallinnalla voidaan vaikuttaa lymfaturvotukseen, sillä rasvakudoksen väheneminen edistää imusuoniston toimintakykyä.

Rintasyövän ennustetta parantaa sen varhainen toteaminen. Siksi haluaisinkin näin Roosa nauha -päivänä haastaa jokaisen tutkimaan omat rintansa kerran kuukaudessa. Omatarkkailemalla oppii tuntemaan rintansa ja huomaa, jos niissä tapahtuu muutoksia. Kaikkia syöpäkasvaimia ei löydetä tällä tavalla, mutta rintojen omatarkkailu on tärkeä osa omasta terveydestään huolehtimista. Tavallisimpia rintasyövän oireita ovat kyhmy, ihomuutokset tai ihon vetäytyminen. Rinnan muoto voi muuttua tai nänni voi vetäytyä sisään. Myös eritys nännistä tai turvotus rinnassa voivat olla oireita rintasyövästä. Tyypillinen rintasyöpään viittaava löydös on kiinteä kyhmy, joka voi löytyä myös kainalosta. Useimmissa rintasyöpätapauksissa havaittu kyhmy on ollut kivuton.
Lisätietoa omatarkkailusta www.tunnerintasi.fi


fysioterapeutti/lymfaterapeutti (LYKO) Jaana Torri, SUHK Käpylä
jaana.torri@suhk.fi

SUHK AjanvarausLähteet:
https://roosanauha.syopasaatio.fi/tietoa-kampanjasta/miten-roosa-nauha-auttaa/
Tom Väisänen, 2015, Syövän hoidon jälkeinen lymfaturvotus ja sen hoito.
”Rintasyöpä – kuntouttamisen tukeminen” -koulutus (2017)
HUS, Rintasyövän jälkeinen lymfaturvotus ja sen hoito Syöpätautien klinikan fysioterapiassa

torstai 27. syyskuuta 2018

Fysioterapeutti ja naprapaatti Maiju aloittaa työt Tapiolan toimipisteessä!

Lokakuun alusta lähtien fysioterapeutti ja naprapaatiksi opiskellut Maiju Marjamäki aloittaa työt Tapiolan toimipisteessä. 

"Hei!

Nimeni on Maiju, ja koulutukseltani olen naprapaatti ja fysioterapeutti. Fysioterapeutiksi valmistuin vuonna 2013, jonka jälkeen kiinnostus tuki- ja liikuntaelinsairauksiin johdatti minut naprapatian opintojen pariin. Naprapaatiksi valmistuin Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulusta keväällä 2018. 

Naprapaattina olen tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut manuaalisen lääketieteen asiantuntija. Hoitomenetelmiini kuuluvat mm. nivelkäsittelyt (esim. manipulaatio ja mobilisaatio), erilaiset pehmytkudoskäsittelyt (esim. hieronta ja venytykset) sekä terapeuttinen harjoittelu (esim. kotona tai kuntosalilla tehtävät harjoitteet).

Vastaanotollani tarjoan yksilöllistä hoitoa ja toteutan hoitosuunnitelman yhdessä asiakkaani kanssa. Hoitomenetelmäni perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon. Haluan näin taata asiakkailleni laadukasta ja kiireetöntä palvelua. Jag betjänar också gärna på svenska.

Nähdään Tapiolassa, vi ses i Hagalund!

tiistai 7. elokuuta 2018

Syksyn pilatestunnit alkavat ensi viikolla Espoonlahdessa!

Kesä alkaa kääntymään kohti syksyä ja on aika huolehtia oman kehon hyvinvoinnista. Pilates tunnit jatkuvat Espoonlahden toimipisteessä maanantaina 13.8 alkaen ja tuntivaihtoehtoja on nyt useampi kuin ennen. Valitse omasi pian ja ilmoittaudu mukaan!

Pilates on loistava tapa huoltaa omaa kehoa, palauttaa sitä yksipuolisesta toimistotyöstä tai lisätä liikkuvuutta vaikkapa rankan salitreenin ohessa. 

Tunnit toteutetaan pienryhmä tuntina, joten tule rohkeasti mukaan alkeistunnille!

Syksyn aikataulu

Ma 16.30 Pilates Alkeet
Ma 18.00 SUHK Mama Äitiyspilates odottaville (2 paikkaa jäljellä!)
Ke 8.00 Pilates Alkeet
Ke 12.00 SUHK Mama Äitiyspilates synnyttäneille
To 9.30 Pilates Alkeet/-jatkotaso

Ilmoittautumiset ja lisätiedot terhi.antikainen(at)suhk.fi

SUHK Espoonlahti Kivenlahdentie 7, 02320 Espoo.

Mattotunnit
5x60min 100€
10x60min 170€

Terhi Antikainen
Lantionpohjan fysioterapeutti
Äitiysfysioterapiaan erik.
Somatic Pilates ohjaaja
FAF personal trainer
Urheiluhieroja, raskaushierontamaanantai 6. elokuuta 2018

Virtsankarkailu – naisurheilijoiden ja aktiivisesti liikuntaa harrastavien naisten vaiettu vaiva


Lantionpohjan toimintahäiriöt ovat yleisiä ja ne mielletään usein vanhempien naisten vaivoiksi. Kuitenkin ne saattavat vaivata monia nuoriakin naisia. Nuorten naisten virtsankarkailusta ei puhuta ääneen, suurin osa ei ole kertonut siitä kenellekään. Virtsankarkailu on yleistä urheilijoiden keskuudessa, mutta siitä ei puhuta avoimesti.

Liikunnalla on paljon terveyshyötyjä ja suurin osa liikunnasta ei aiheuta vahinkoa lantionpohjalle. Suojaako liikunnallisuus sitten virtsankarkailulta? Kevyt ja kohtalainen liikunta pienentävät riskiä virtsankarkailun kehittymiselle. Hyppylajit, painonnosto ja pitkän matkan juoksu saattavat provosoida vaivaa. Maksimi vertikaalivoima lantionpohjaan on juostessa 3-4 x kehon paino, hyppiessä voima on 5-12 kertainen ja kuperkeikassa 9 kertainen. Ainakin yksi selitys siis voisi olla se, että raskaissa lajeissa ja voimakkaissa ponnistuksissa lantionpohjaan kohdistuva paine on niin suuri, että se saattaa provosoida virtsankarkailua. Baletti ja voimistelu saattavat provosoida myös siitä syystä, että henkilöillä, jotka hakeutuvat näiden lajien pariin, on jo valmiiksi löyhempi sidekudos ja he ovat tämän takia alttiimpia virtsankarkailulle.

Ja eivätkö urheilijat ja liikuntaa aktiivisesti harrastavat olekin ihan tavallisia ihmisiä, joilla on tavallisten ihmisten vaivoja, kuten virtsankarkailua? Helposti saatetaan ajatella, että urheilijalla on automaattisesti vahva lantionpohja. Virtsankarkailusta kärsivällä voi olla esimerkiksi ylijännittynyt tai heikko lantionpohja tai lantionpohjan aktivoituminen saattaa olla viivästynyt. Täytyy myös muistaa, että lihas voi olla yhtä aikaa ylijännittynyt ja heikko. Ylijännityksellä tarkoitetaan sitä, että lantionpohjan lihaksissa on kohonnut lepoaktiviteetti eikä henkilö pysty päästämään lihaksia rennoiksi. Hyvin usein virtsankarkailu liittyykin kohonneeseen lepoaktiviteettiin.

Virtsankarkailussa ei siis ole kyse ainoastaan lihasvoimasta, vaan ennemminkin aktivoitumisjärjestyksestä, koordinaatiosta ja kehon eri osien toimivasta yhteistyöstä. Myös urheilijoilla tai aktiivisesti liikuntaa harrastavilla voi olla ongelmia keskivartalon syvien tukilihasten oikea-aikaisessa aktivoitumisessa. Keskivartalon lihasten aktivoitumisen pitäisi lähteä lantionpohjasta ja lantionpohjan lihasten aktivoitumisen seurauksena aktivoituu syvä poikittainen vatsalihas ja sen jälkeen vasta pinnallisemmat vatsalihakset. Jos lihasten aktivoitumisjärjestys on väärä eli pinnalliset vatsalihakset aktivoituvat ensin, se työntää vatsaontelon painetta kohti lantionpohjaa. Jos lantionpohjan lihakset ovat myös heikot, lantionpohjan voimantuotto ei pysty kumoamaan vatsanpaineen voimaa ainakaan voimakkaissa ponnistuksissa ja sen seurauksena virtsa karkaa.

Erään tutkimuksen mukaan urheilijoilla on suurempi riski virtsankarkailulle verrattuna ei-urheilijoihin. Riski on suurin taiteellisten voimistelijoiden ja trampoliinivoimistelijoiden keskuudessa. Urheilijoilla on suurempi riski virtsankarkailulle, suolikaasunkarkailulle ja seksuaalisten toimintojen häiriöille, jos heidän lajinsa vaatii voimakasta ja toistuvaa ponnistelua. Naisia, joiden laji vaatii voimakasta ja toistuvaa ponnistelua, pitäisi informoida näiden aktiviteettien vaikutuksista lantionpohjan toimintaan ja tarjota ennaltaehkäiseviä keinoja, jotta heille ei tulisi lantionpohjan toimintahäiriöitä.

Virtsankarkailun hoito on aina yksilöllistä ja terapiassa olisi tärkeää huomioida koko keho hengitystä myöten. Mielestäni moni naisurheilija tai aktiivisesti liikuntaa harrastava nainen voisi hyötyä yksilöllisestä fysioterapiasta, jossa kartoitettaisiin lantionpohjan tilanne sormin tehtävän palpaation ja EMG-biopalautemittarin avulla. Tutkimisen perusteella selviäisi, onko kyseessä ylijännittynyt vai heikko lantionpohja ja sen perusteella lähdettäisiin liikkeelle esim. lantion ja keskivartalon rentoutuksesta tilanteen niin vaatiessa. Fysioterapiassa olisi tärkeää tutkia koko kehon lihastasapainoa ja etsiä mahdollisia lantionpohjan toimintaa häiritseviä tekijöitä. Tutkittaessa voitaisiin selvittää, miten kehon eri osat toimivat yhdessä ja onko lihasten aktivoitumisjärjestys oikea. Tärkeää olisi siis saada koko keho tasapainoon, jolloin lantionpohjan oikeanlainen toiminta mahdollistuisi. Urheilijan tulisi hallita ensin lantionpohjan ja keskivartalon rentous sekä oikea-aikainen aktivaatio ja sen jälkeen hän voisi lähteä harjoittelemaan ohjatusti lantionpohjan lihasten voimaa, jos tutkittaessa todettaisiin, että lihakset ovat heikot.

fysioterapeutti Jaana Torri, SUHK Käpylä
jaana.torri@suhk.fiVaraa aika Käpylän lantionpohjan fysioterapiaan: Jaana Torri

Lantionpohjan fysioterapiaa tekevät SUHKilla myös Espoonlahden toimipisteessä Sara Seppäläinen, Riitta Vesanen ja Terhi Antikainen.

Lähteet:
Almeida ym. 2016. Urinary incontinence and other pelvic floor dysfunctions in female athletes in Brazil: A cross-sectional study. John Wiley & Sons Ltd.
Bo ym. 2007. Evidence-Based Physical Therapy fot the Pelvic Floor. Pelvic floor physiotherapy in elite athletes. Elsevier.
Jacome C. ym. 2011. Prevalence and impact of urinary incontinence among female athletes. Elsevier.
Nygaard & Shaw. 2016. Physical activity and the pelvic floor. Elsevier.perjantai 20. huhtikuuta 2018

Jannike aloittaa Kirkkonummen toimipisteessä!


Kirkkonummen toimipiste saa ensi viikolla lisävahvistusta, kun pirteä ja iloinen urheiluhieroja ja personal trainer Jannike aloittaa työt.  
"Hej!
Olen Jannike ja koulukseltani urheiluhieroja ja lisensoitu FISAF & EHFA personal trainer (Federation of International Sports, Aerobics and Fitness & European Health and Fitness Association). Tällä hetkellä opiskelen toista vuotta fysioterapiaa ammattikorkeakoulu Arcadassa. Harrastuksiini kuuluu monipuolinen kuntosaliharjoittelu sekä lenkkeily. 

Ihmisten auttaminen ja motivoiminen on aina ollut lähellä sydäntäni ja pyrin aina ottamaan asiakkaan tarpeet ja mielipiteet huomioon.

Haluan tarjota asiakkailleni mahdollisuuden aitoon ja terveelliseen elämäntapamuutokseen, sekä liikunnan että kehonhuollon kautta.

Urheilu- ja hyvinvointialalla nautin siitä että aina on mahdollista kehittää itseään alan ammattilaisena ja oppia uutta. Jag talar också svenska.

Nähdään Kirkkonummella!"
Jannike perjantai 13. huhtikuuta 2018

Fysioterapeutti ja urheiluhieroja Jaana Torri aloittaa Käpylässä!

"Olen vuonna 2005 valmistunut fysioterapeutti, lymfaterapeutti ja urheiluhieroja Jaana Torri. Olen työskennellyt lähes koko työurani ajan tuki- ja liikuntaelinfysioterapian parissa ja lymfaterapeuttina olen hoitanut eri syistä johtuneita turvotuksia sekä arpia. Teen myös lantionpohjan fysioterapiaa ja äitiysfysioterapiaa. Minulla on käytössäni EMG-biopalautemittari.

Tärkeimmät käymäni koulutukset: Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian syventävä koulutus, Akupunktio, Kinetic Control, Faskiamanipulaatio Stecco I-II, Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia ja Äitiysfysioterapia.

Suoritan tällä hetkellä Tampereen ammattikorkeakoulussa täydennyskoulutusta lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyen. Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni!"

JAANA TORRIlauantai 17. maaliskuuta 2018

Äitiysfysioterapian ja lantionpohjan osaamista Espoonlahteen

Espoonlahden toimipiste on kevään aikana vahvistanut osaamistaan äitiysfysioterapian puolelle. Huhtikuun puolessa välissä Espoonlahdessa alkaa pyörimään viikottain SUHK Mama pilates pienryhmät raskaana oleville ja synnyttäneille äideille. Huhtikuussa saamme joukkoomme myös vahvaa osaamista lantionpohjan toimintahäiriöihin, kun erikoistunut fysioterapeutti Sara Seppäläinen aloittaa vastaanotot Espoonlahdessa torstaisin. 

Erikoisalana äitiysfysioterapia ja lantionpohjan fysioterapia kohdistuu lähinnä kaiken ikäisten naisten ja äitien tarpeisiin, jonka vuoksi olemme päättäneet avata tämän tiedon jakamiseen teille omat sivustonsa. Materiaalia on tulossa pian lisää, joten aiheesta kiinnostuneet voivat aloittaa seuraamaan sivustoja Instagramissa @suhkmama ja Facebookissa SUHK Mama Äitiysfysioterapiakeskus & Pilates Studio. Omat nettisivut ovat myös työnalla, niistä myöhemmin lisää. 

Ajanvaraus äitiysfysiotepiaan ja muihin palveluihin onnistuu normaalisti SUHK Espoonlahden ajanvarauksen kautta. Pilatesryhmiin mama(at)suhk.fi.

Saran lisäksi Espoonlahdessa äitiysfysioterapiaa tekevät jo ennestään tutut Terhi Antikainen ja Riitta Vesanen. Saamme myös pian Marjut Niemelän parhaillaan tekeillä olevan opinnäytetyön kautta jälleen uusinta tietoa aiheeseen liittyen käyttöömme.
Sara Seppäläinen

Äitiysfysioterapeutti
Lantionpohjan fysioterapeutti
Kinetic Control movement specialist
Faskia-käsittely
PhysioPilates -ohjaaja
Urheiluhieroja
Suomen Äitiysfysioterapeutit ry:n perustajajäsen

"Olen Äitiysfysioterapiakeskus SUHK Maman fysioterapeutti Sara Seppäläinen. Kiinnostukseni naistenterveyteen fysioterapian keinoin alkoi jo opiskeluaikanani, kun päätin syventyä lantionpohjan fysioterapiaan yhdyntäkipua käsittelevän opinnäytetyöni kautta, yhteistyössä Kätilöopiston fysioterapeutin ja Naistenklinikan professorin kanssa. Urani alkoi fysioterapeuttina Kätilöopiston poliklinikalla, josta jatkoin työskentelyä yksityissektorilla edelleen äitiys- ja lantionpohjanfysioterapian sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen parissa.

Suomen Äitiysfysioterapeutit yhdistyksen perustajajäsenenä minulla on ilo olla mukana kehittämässä parempaa äitiyshuoltoa Suomessa kuntoutuksen osa-alueella. Säännöllinen kouluttautuminen alan asiantuntijoiden opissa sekä tiivis kollegiaalinen verkko takaavat ajantasaisen erikoistumisalan tiedon ja taidon.
Fysioterapeuttina tuen sinua läpi kuntoutumisen, huomioiden kokonaisvaltaisuuden ja yksilölliset tarpeesi.

Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni!

Sara "


Varaa aika äitiysfysioterapiaan, lantionpohjan fysioterapiaan tai raskaushierontaan!

sunnuntai 18. helmikuuta 2018

Mitä on äitiysfysioterapia?

Äitiysfysioterapia on kokonaisvaltaista hoitoa, jossa fysioterapeutti on erikoistunut raskauden aikaiseen ja synnytyksen jälkeiseen hoitoon. Raskausaikana aloitettu oikeanlainen harjoittelu ja synnytykseen valmistautuminen auttavat äitiä palautumaan ja jaksamaan vauva-arkea. Äitiysfysioterapiassa voidaan hoitaa äitiä lempein manuaalisen tekniikoin tai ohjata harjoitteita, jotka ovat turvallisia tehdä koko raskausajan sekä synnytyksen jälkeen.

Vatsan alueella oleva jännesauma, eli Linea Alba on otettava huomioon harjoittelussa, jotta sen jäntevöityminen saadaan tapahtumaan uudelleen raskauden jälkeen. Suorien vatsalihasten erkauma on kuitenkin vain yksi monista äitiysfysioterapiassa huomioitavista asioista. Sen esiintyvyys on kuitenkin 100% raskausviikolta 35 saakka, joten jokainen synnyttäjä hyötyy oikeanlaisesta ohjauksesta ennen ja jälkeen synnytyksen.

Lantionpohjan harjoittelu oikealla tavalla on oleellinen osa äitiysfysioterapiaa. Ilman asiakkaan tutkimista on mahdoton sanoa, vaatiiko lantionpohja rentoutusta vai treeniä. Tästä syystä monet nettivalmennukset saattavat jopa pahentaa lantionpohjan tilannetta.

Synnytys on ihana ja luonnollinen asia, jota voi helpottaa etukäteen sekä fyysisesti että psyykkisesti. Synnytykseen valmistautuminen voi siis olla paljon muutakin kuin mahdollisen kivunlievityksen miettimistä.

Synnytyksen jälkeen voi tuntua hankalalta lähteä liikkeelle tai löytää itselleen omaa aikaa ja tästä syystä vauvat ovatkin aina tervetulleita mukaan hoitotilanteeseen.

Tällä hetkellä Äitiysfysioterapiaa SUHKilla tekevät

Terhi Antikainen

Äitiysfysioterapeutti erikoistuva
Pilates-ohjaaja
FAF Personal Trainer
Kolmen lapsen äiti

terhi.antikainen(at)suhk.fi
Ajanvaraus: SUHK Espoonlahti. 

Riitta Vesanen
Äitiysfysioterapeutti erikoistuva
Lymfaterapeutti
Kahden lapsen äiti
riitta.vesanen(at)suhk.fi

Ajanvaraus: SUHK Suomenoja.


perjantai 5. tammikuuta 2018

SUHK Juoksukoulu starttaa pian!

Ensi kesän juoksutapahtumiin kannattaa valmistautua jo! Tule mukaan SUHKin omaan juoksuryhmään ja saavuta tavoitteesi keväällä 2018. Juoksuryhmä kokoontuu kerran viikossa yhteensä 15 kertaa, tähtäimessä HCR puolimaraton tai 10km kisamatka.

Harjoittelemme hyvällä yhteishengellä ja mukavalla porukalla mm. hyödyntäen erilaisia juoksuvauhteja, juoksun tekniikkaa, liikkuvuus- ja lihaskuntoa, sekä erilaisia oheistreenejä. Juoksukoulussa saat apua ja vinkkejä oikeanlaisten juoksuvarusteiden valintaan, hyvään ravintoon ja kilpailuun osallistumisesta. Tule mukaan motivoitumaan ja oppimaan uutta. Osallistujat saavat kaikista SUHKin palveluista -10% alennuksen koko juoksukoulun ajan. Ilmoittaudu pian, sillä paikkoja on rajoitetusti!

Ajankohta: 30.1.- 15.5.2018. Hinta: 275€
Tiistaisin Klo:17.00 tapaamisen kesto 60-90min
Sijainti: SUHK Espoonlahden toimipisteessä ja sen läheisyydessä, Kivenlahdentie 7

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
044 504 4888                     
Fysioterapeutti
FAF Personal Trainer
Suomen Urheiluhierontakeskus Oy


IG: @suhk_personal
FB: @suomenurheiluhierontakeskus

tiistai 2. tammikuuta 2018

Aloita vuosi Pilateksella!

SUHK Espoonlahdessa starttaa jälleen alkeispilateskurssi. Kurssi järjestetään pienryhmätuntina, eli kurssin sisältöä räätälöidään osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Ilmoittauduthan nopeasti, sillä paikkoja on rajoitetusti.


Pilateksen tarkoituksena on rakentaa jokaiselle voimakas keskivartalon tuki sekä vartalon kannatus, joka hyödyttää meitä kaikessa tekemisessä. Tehokkaan harjoituksen avulla saat lisäbuustia salitreeniin tai ryhtiä toimistotyöhön, eikä harjoitus mene koskaan hukkaan! Pilatesharjoittelu vaatii sitkeyttä, mutta hyvällä ohjauksella pääset huipputuloksiin. Pilateksen avulla saat apua erilaisiin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin samalla kun opit käyttämään kehoasi oikein. Useat huippu-urheilijat hyötyvät pilateksen opeista ja käyttävätkin lajia oheistreeninä varsinaisen lajiharjoittelun lisäksi. Tule sinäkin mukaan oivaltamaan miten oma kehosi toimii!

Pilates Alkeet 5x60min 100€
Pilates Alkeet 10x60min170€

Tiistaisin Klo: 15-16 Alkaen 30.1.2018
Torstaisin Klo: 9.30-10.30 Alkaen 1.2.2018

SUHK Espoonlahden toimipisteessä, Kivenlahdentie 7.

Lue lisää: SUHK Pilates

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
terhi.antikainen(at)suhk.fi                      
Fysioterapeutti
Personal Trainer

Suomen Urheiluhierontakeskus Oy